Met elke gesponsorde stap... een stap voorwaarts naar een betere toekomst voor kansarme kinderen

Josien, een trouwe sponsor van Stichting Wees Kind en de zus van onze teamleden Anja & Barbara, heeft in juni met haar Chrysal-collega's de 'Three Peaks Challenge' in Engeland volbracht. Dat is 40km in slechts 12 uur! Samen hebben ze hun beste beentje voorgezet voor de kinderen in onze eetlokalen in Peru, waar de opbrengst van deze sponsoractie naartoe gaat. Zoals Josien het zelf uitlegt: "Elke gesponsorde stap is voor deze jonge mensen één stap voorwaarts naar een betere toekomst."

Dat is het zeker want er is maar liefst € 3665 (!) bij elkaar gelopen en dat komt allemaal ten goede aan het REST- programma van de eetlokalen. Stichting Wees Kind biedt namelijk naast de gezonde dagelijkse maaltijd ook gezondheids- en mentale zorg en dagelijkse activiteiten aan voor de momenteel circa 170 deelnemers van de twee eetlokalen.

Wat is REST?

Het REST- programma bestaat uit Recreatieve, Educatieve, Sportieve en Therapeutische activiteiten, die jaarlijks volgens een jaarplanning door de Peruaanse projectcoӧrdinatoren van ieder eetlokaal worden opgesteld. Zoals de naam doet verwachten lopen de activiteiten uiteen van buitenspelen, knutselen, Engelse les, ijsjes maken, werken in de moestuin, tot voorlichting over hygiëne, gebitsverzorging en hulp met huiswerk.

Voor kinderen die thuis geen aandacht of hulp ontvangen en niet beschikken over speelgoed of een ruimte om huiswerk te maken en die naar scholen gaan waar het niveau van lesgeven minimaal is, maken de activiteiten die hen aangeboden worden met het REST- programma een groot verschil in hun ontwikkeling. Waarmee zij dus echt een stap voorwaarts maken naar een betere toekomst.

Namens de kinderen van de eetlokalen willen we Josien, haar collega’s en al hun sponsors en natuurlijk vooral ook Chrysal International voor deze uitdagende sponsorloop ontzettend bedanken!