Met ons speciale studiefonds, verschaffen we een studiebijlage en algemene begeleiding aan die jongeren die na hun verblijf in het kindertehuis graag willen studeren.

In 2007 zijn we een studiefonds gestart om te zorgen dat de kinderen van kindertehuis Los Pinos niet aan hun lot zouden worden overgelaten zodra ze 18 jaar werden en het tehuis moesten verlaten. 

De helft van de kinderen heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt en na begeleiding met hun studiekeuze, het zoeken van woonruimte en inschrijving, ronden zij met onze hulp hun middelbare school af of volgen ze een vakopleiding of universitaire studie.

 Wij hebben vaste sponsors bereid gevonden om met hun studiekosten te helpen en ze doen hun eigen administratie en verslaglegging.

Onze studenten werden vanaf het begin door ons gestimuleerd om een bijbaantje te zoeken, om zelf ook bij te dragen en algemene vaardigheden te leren. Enkelen van hen kwamen zelfs ons team in eetlokaal De Grote Tafel versterken. De studentes die al zijn afgestudeerd (ofwel werk hebben gevonden en nu zelf hun studies bekostigen), zijn nu in staat hun families te helpen. Zo zorgen we dat die hulpbehoevende kinderen van toen, anderen kunnen helpen en wordt daarmee de cirkel van armoede doorbroken.

Maak gebruik van on SWK Nieuws menu links op deze pagina, om het laatste nieuws over de studenten te lezen.