Recreatie, Educatie, Sport & Therapie (=REST)

Recreatie, educatie, sport & therapie zijn bijna net zo belangrijk voor de ontwikkeling van deze kansarme kinderen als goed eten. In ons eetlokaal werken Peruaanse activiteitenbegeleiders die de kinderen voor en na school opvangen.

 

Geschiedenis van ons REST-programma

In de eetlokalen die Stichting Wees Kind beheert en beheerde was ons primaire doel de kinderen uitgebalanceerde voeding te bieden. Binnen 3 jaar verliep dat zo goed dat het tijd was om een stap verder te gaan en te zorgen dat de kinderen naast voeding ook andere hoognodige hulp kregen. Dus introduceerden we in 2006 ons REST-programma en vonden we sponsors om die activiteiten en materialen te bekostigen.

Recreatie

Tijdens onze recreatieve sessies leren de kinderen onder andere door middel van puzzels, kleurplaten, handenarbeid en voorlezen over de getallen, kleuren, dieren en hygiëne. Met de oudere kinderen doen we handenarbeid. Zij maken tasjes, oorbellen en andere mooie dingen. Ook helpen de activiteitenbegeleidsters hen met huiswerk. 

Educatie

Tijdens onze educatieve sessies leren de kinderen bijvoorbeeld Engels: getallen, kleuren, dieren en groeten. Vooral liedjes slaan aan. Met 'Hello, goodmorning!' weten de kinderen nu een glimlach te toveren op de gezichten van hun Nederlandse bezoekers! Met de oudere kinderen oefenen we ook begrijpend lezen. En de jongsten herhalen aan de hand van kleurplaten ijverig alle letters van het alfabet. Een andere vorm van educatie is voorlichting over hygiëne, die de kinderen en ouders van tijd tot tijd krijgen van onze medewerkers.

Sport

Door de jaren heen is sporten de favoriete bezigheid gebleken voor de kinderen die de eetlokalen bezoeken en ze lachen en rennen wat af! Dit heeft niet alleen als gevolg dat ze gezonder worden, maar ook dat ze uithoudingsvermogen opbouwen, leren omgaan met verliezen en functioneren in een team.

Therapie

We geven af en toe groepstherapie in de vorm van spelen die de concentratie van de kinderen vergroten en hen leren samenwerken. Ook nodigen we soms specialisten uit om voorlichting te geven over tandenpoetsen, hoofdluis, huidaandoeningen (door ondervoeding) en andere gezondheidskwesties.