In 2007 richtte Stichting Wees Kind als onderdeel van het studiefonds een studiehuis in Huaraz op.

Huisvesting

Doordat de kinderen van het kindertehuis volgens het beleid van het klooster op hun 18e het tehuis moeten verlaten, boden wij die jonge dames die niet bij familie terecht konden de eerste jaren huisvesting aan. Met als doel hen voor te bereiden op zelfstandig wonen. De eerste drie studenten werden eerst in gastgezinnen opgevangen en per 2011 in het oude vrijwilligershuis, met een inwonende begeleidster/lerares.

Het studiefonds is in 2007 in gang gezet, door fondsen voor dit doel te reserveren. Sindsdien hebben alle kinderen die de middelbare school volgden, beroepskeuzebegeleiding en psychologische hulp aangeboden gekregen om hen voor te bereiden op een leven buiten het klooster. 

Zelfstandig verder

Het studiehuis is gesloten toen de studentes weer bij familie konden gaan wonen of, in één geval, op kamers kon gaan wonen. Door de hulp die zij eerst in het kindertehuis en daarna vanuit het studiefonds ontvingen, kunnen zij nu een zelfstandig bestaan leiden.