Stichting Wees Kind heeft dankzij de hulp van haar Nederlandse sponsoren van 2004 tot 2013 bijna 200.000 maaltijden geserveerd in het eetlokaal van Monterrey. Daardoor hebben veel kinderen hun lagere schooltijd kunnen doorlopen.

Geschiedenis

In 2004 besloot Stichting Wees Kind het eetlokaal in Monterrey, gerund door de zusters van dezelfde kloosterorde Madre Maria Teresa Camera, officieel met een jaarlijkse bijdrage te ondersteunen in haar werk voor de lokale gemeenschap.

In het klooster van Monterrey zwaait moederoverste Madre Ines de scepter en onder haar leiding krijgen de arme gezinnen in de omgeving de kans om te eten, onderwijs te volgen, medische hulp en geestelijke steun te ontvangen.
In het eetlokaal komen vooral schoolgaande kinderen en jongeren uit de arme dorpjes in de omgeving. Ook moeders met babies ouderen en kinderen, familie van de kleuterschool die door de nonnen geleid wordt. Ook zieken die de medische post van de nonnen in Monterrey bezoeken zijn hier welkom. Dagelijks worden hier zo’n 120 kinderen, jongeren en volwassenen van een gezonde maaltijd en een stuk fruit voorzien.

De nonnen in Monterrey hebben naast het eetlokaal een medische post opgezet waar vrijwillige (tand)artsen gratis zorg geven aan de allerarmsten. In maart 2006 hebben de kloosterzusters een kleuterschool geopend waar kleuters uit kansarme gezinnen les krijgen. Er zijn drie klasjes met elk ongeveer 20 kindjes, onderverdeeld naar leeftijd (3-5 jaar). Vrijwilligers van Stichting Wees Kind hielpen ook hier mee.

Stopzetten hulp
Helaas heeft Stichting Wees Kind in 2012 het moeilijke besluit moeten nemen om de steun aan het eetlokaal Monterrey drastisch te verminderen en zelfs te stoppen. Deze beslissing was vooral te wijten aan de economische crisis en de daardoor teruglopende sponsorbijdragen die Stichting Wees Kind ontvangt. Het was een keuze die we met pijn in ons hart moesten maken!

De hulp aan eetlokaal Monterrey is als eerste stopgezet omdat het eetlokaal ook nog andere sponsors had en niet geheel van onze stichting afhankelijk was. We moesten vanaf 2013 onze hulp geheel richten op de instandhouding van de meer afhankelijke eetlokalen en het studiefonds.

De kloosterzusters in Monterrey zijn erg bekwaam en wij hadden er vertrouwen in dat ze in hun netwerk van contacten nieuwe sponsors wisten aan te trekken om het eetlokaal te blijven voortzetten. Dat is ook gebleken, want het eetlokaal bestaat nog steeds!

Hoewel Stichting Wees Kind niet meer financieel betrokken is bij dit eetlokaal, zijn we ons altijd betrokken blijven voelen bij dit geweldige project en hebben we de nonnen waar mogelijk met adviezen en kennisuitwisseling bij gestaan. We zijn er trots op dat we bijna 10 jaar lang zoveel kinderen weer kind hebben kunnen laten zijn.