Van 2004 tot 2017 heeft Stichting Wees Kind in dit eetlokaal dagelijks voor tussen de 60 en 80 deelnemers een gezonde maaltijd en activiteiten verzorgd.

 Geschiedenis

Toen Stichting Wees Kind de hulp aan het kindertehuis in Los Pinos startte in 2003, runden de nonnen een eetlokaal dat naast het kindertehuis lag. Van oudsher kunnen hier naast kinderen ook zieke bejaarden en zwangere moeders uit de omgeving terecht, waardoor het de sfeer heeft van een buurtcentrum. Door de donaties die Stichting Wees Kind uit Nederland ontving, konden in 2004 de keuken en overige voorzieningen van dit eetlokaal worden uitgebreid en verbeterd. Ook werden er twee kokkinnen aangesteld en een activiteitenbegeleidster. Hierdoor kwamen er meer kinderen naar het eetlokaal toe. De kinderen kozen zelf de naam van het eetlokaal: De Grote Tafel, want zulke grote tafels hadden ze nog nooit gezien!

Voor jong en oud
Kenmerkend voor dit eetlokaal is dat er activiteiten voor jong en oud te doen zijn. Voor de kinderen en jongeren werden er activiteiten volgens ons REST-programma georganiseerd en indien mogelijk een jaarlijks uitje met de moeders samen. Ook organiseerden we workshops (lezen, schrijven, hygiëne) voor de moeders en boden we alle bezoekers gezondheids- en gebitszorg. Daarnaast vond er een breiproject plaats speciaal georganiseerd voor de moeders. Dit eetlokaal heeft een groentetuin, waar de deelnemers het voor hen bestemde voedsel kunnen telen.

Lokale fondsenwerving
Onder leiding van voormalig projectcoördinator Elita, vonden er jaarlijks een aantal gebraden kip verkopen plaats, die door de moeders werden uitgevoerd. De moeders probeerden ook zelf gebreide producten op de plaatstelijke markten te verkopen. Dit alles ter bevordering van de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid. De opbrengsten van deze lokale fondsenwerving kwamen ten goede aan kosten voor het eetlokaal.

Voortzetting
De nonnen die nu de volledige leiding over dit eetlokaal weer hebben overgenomen, zullen het eetlokaal en de activiteiten blijven voortzetten. Stichting Wees Kind blijft waar mogelijk helpen, zoals een recente schoenendonatie die door een Nederlands echtpaar werd gedaan voor het eetlokaal en met de aanleg van een nieuwe en grotere moestuin, door een lokale donateur uit het netwerk van Stichting Wees Kind.