Team SWK

Anja Ruchti-Winters

voorzitter, hoofd Fondsenwerving & eindverantwoordelijke Eetlokalen (bestuur Nederland)

Barbara Winters

webmaster en eindverantwoordelijke Studiefonds & kindertehuis Los Pinos (Australië)

Sabine Honing 

projectmanager Peru en webredacteur (Lima)

Peter de Jong

penningmeester (bestuur Nederland)

Elita Loarte Cadenas

projectcoӧrdinator eetlokaal De Grote Tafel & studentenbegeleider (Huaraz/Lima)

Clarita Cano

projectcoördinator eetlokaal De Vrolijkheid (Huaraz)

Benita

kok eetlokaal De Vrolijkheid (Raimondi, Huaraz)

Hilda

kok eetlokaal De Vrolijkheid (Raimondi, Huaraz)

Dariela

boekhouder eetlokaal De Vrolijkheid (Raimondi, Huaraz)

Rocio

keukenassistent De Vrolijkheid (Raimondi, Huaraz)

Liz

activiteitenbegeleider eetlokaal De Vrolijkheid (Raimondi, Huaraz)