Stichting Wees Kind is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder geven wij in het kort antwoord op de 'Frequently Asked Questions' die ingaan op onze transparantie en verantwoording als organisatie in de filantropische sector:

Wie zit er achter Stichting Wees Kind?

De stichting is opgericht door een Nederlandse vriendengroep en door de jaren heen uitgebreid met familieleden en vrijwilligers. Op deze website stellen we ons voor.

lees meer: Ons Team

Wat doet deze stichting?

Stichting Wees Kind zorgt er al sinds 2003 voor dat een groep kansarme kinderen in Peru weer echt kínd kan zijn door in Nederland, en internationaal, geld in te zamelen en expertise in te winnen.

Waarom is hulp aan kinderen in Peru nodig?

De armoede in het hooggebergte en de sloppenwijken in Peru is dusdanig dat de situatie uitzichtloos is. Dit land kent niet het zorgstelsel dat Nederland kent en veel boerenfamilies of gehandicapte/zieke ouders hebben letterlijk geen cent om te besteden.

Wat heeft deze ANBI al bereikt?

Door de ouders en kinderen eerst op weg te helpen met basiszorg (financieel en materieel) en daarna te leren hoe ze zichzelf kunnen redden (educatief), kunnen zij op den duur een beter bestaan leiden zonder Nederlandse hulp.

1. We hebben 21 verlaten of anderzijds hulpbehoevende kinderen opgevangen in een kindertehuis bij een klooster en voorzien van onderdak, voedsel, kleding, scholing en (medische) zorg.

lees meer: Een veilig heenkomen

2. Ook hebben we ze een tussenfasehuis en vervolgstudies aangeboden. Zij hebben daarom een opleiding kunnen genieten en een goede gezondheid kunnen opbouwen, iets wat hen voorheen ontbrak.

lees meer: Studiefonds: de cirkel van armoede doorbreken

3. Naast de hulp aan het kindertehuis en studenten heeft Stichting Wees Kind honderden kinderen jarenlang dagelijks van een warme maaltijd en een REST-programma voorzien in 4 eetlokalen. Door de economische crisis en teruglopende sponsorbijdragen hebben we ons een paar jaar geleden uit 2 eetlokalen moeten terugtrekken, maar in de andere 2 eetlokalen voeden we dagelijks nog ruim honderd kinderen!

lees meer: Voedselhulp & Empowerment: het succes van onze de eetlokalen

Wat is de doelstelling voor de korte en lange termijn?

Zorgen dat een kind, kínd kan zijn en empowerment voor jonge meiden en moeders in Peru.

Beleidsplan Stichting Wees Kind

Hoe kan ik helpen?

Donaties aan Stichting Wees Kind

Alle kleine beetjes helpen en we zijn dankbaar voor alle hulp die we kunnen krijgen.

Waar komt het geld terecht?

100% van alle donaties gaat naar de projecten in Peru.

Dit kunnen wij doen doordat ons team in Nederland en Australië geen loon of onkostenvergoeding ontvangt, wij vaste sponsors hebben gevonden voor onze vaste lasten en wij geen kantoorruimte of vervoersmiddelen huren.

Voldoet Stichting Wees Kind aan de ANBI voorwaarden?

Ja, 100%. 

De verzamelde donaties gaan rechtstreeks naar Peru en we voldoen ruimschoots aan de publicatieplicht om de ANBI status te hebben.

Deze website, onze nieuwsbrieven en onze social media staan boordevol up-to-date verslagen en beeldmateriaal over onze projecten en activiteiten in Peru en Nederland.

Elke zomer zullen we de gevevens van het voorgaande jaar publiceren om te voldoen aan de ANBI voorwaarden en onze inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Actuele jaarverslagen en jaarrekeningen Stichting Wees Kind