Stichting Wees Kind

Stichting Wees Kind zorgt dat kansarme Peruaanse kinderen weer kínd kunnen zijn. Dit hebben we, dankzij onze hardwerkende teamleden, gulle donateurs en enthousiaste vrijwilligers, door de jaren heen al voor honderden kinderen bereikt.

Hoe het allemaal begon

Stichting Wees Kind is in 2003 opgericht door een kleine club van jonge professionals uit Nederland die zich het lot van een groepje kansarme en verlaten kinderen in Peru aantrok. Samen met een groep nonnen geven we deze kinderen uit Lima en Huaraz de basis waar ieder kind recht op heeft, zodat ze weer kunnen lachen en spelen, gewoon kínd kunnen zijn. Al gauw breidde onze hulp zich uit naar de arme kinderen uit de omgeving van Huaraz die afhankelijk zijn van eetlokalen voor een warme maaltijd op de dagen dat ze naar school gaan.

Inmiddels is zijn die eerste kinderen al tieners/volwassenen en in enkele gevallen zelf ook al ouders Wij zelf zijn nu 'van middelbare leeftijd' en sommige van ons hebben nu zelf ook een gezin, maar met een kernteam van bevlogen mensen in 3 werelddelen, blijven we ons inzetten voor de alleramsten in deze gemeenschap.

Maak hier kennis met het Stichtin Wees Kind team

Wat willen we bereiken?

Stichting Wees Kind stelt zich tot doel de levenssituatie van kansarme kinderen in het Zuid-Amerikaanse land Peru blijvend te verbeteren. Ons lange-termijn doel is dat deze gemeenschap op den duur onafhankelijk wordt van onze steun.

Na eerst jarenlang noodhulp te hebben verleend, vinden we het nu belangrijk om onze projecten in Peru zelfredzaam te maken. De activiteiten van Stichting Wees Kind verschuiven dan ook steeds meer van een initiërende en coördinerende rol naar een ondersteunende en adviserende rol. 

Ook besteden we veel tijd en middelen aan voorlichting en educatie. Het Peruaanse team neemt, na jarenlange coaching door onze Europese teamleden, steeds meer zelf het initiatief en rapporteert wekelijks aan ons terug.

Lees hier meer over de doelstelling van Stichting Wees Kind

Hoe bereiken we dit?

Stichting Wees Kind is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder geven wij in het kort antwoord op de 'Frequently Asked Questions' die ingaan op onze transparantie en verantwoording als organisatie in de filantropische sector:

GARANTIE: 100% naar het goede doel

Stichting Wees Kind is een transparante organisatie en biedt op deze website inzage in al haar uitgaven en activiteiten.