Eind juli vond de gebraden kip verkoop van eetlokaal De Vrolijkheid plaats.

Deze lokale fondsenwervingsactiviteit is voornamelijk voor en door de ouders van de deelnemers van het eetlokaal georganiseerd. Ondanks dat de opbrengst helaas lager uitkwam dan gehoopt, was het een geslaagde activiteit.

Projectcoördinator Clarita deelt er het volgende over:
“Bedankt aan alle ouders voor de deelname en verantwoordelijkheid voor onze gebraden kip verkoop. Ook bedanken we het keuken team voor het verzette werk en ook mevrouw Yesmil, een moeder die de dag voorafgaand aan de activiteit en de hele dag zelf geholpen heeft. En natuurlijk bedanken we ook iedereen die kip gekocht heeft.”

Nederlandse Partners

Overseas Partners

SWK Nieuws