Armoede in Peru

Stichting Wees Kind richt zich op de allerarmste kinderen in Peru, met name in en rond de bergstad Huaraz en de sloppenwijken in de hoofdstad Lima.

1. De kinderen waarvoor Stichting Wees Kind van oorsprong zorgt waren ofwel aan hun lot over gelaten of komen uit gebroken en/of extreem arme gezinnen en zijn daarom afgestaan.

Stichting Wees Kind trekt zich in het bijzonder het lot aan van 21 voorheen kansarme Peruaanse meisjes uit Lima en Huaraz die hun jeugd in kindertehuis Los Pinos hebben doorgebracht. Sinds 2003 hebben hen voorzien van onderdak, voeding, (medische)zorg en educatie. Voor deze meiden zijn we de lange-termijn verplichting aangegaan om ze te helpen zo lang ze nog hulpbehoevend zijn. 

2. Daarnaast voeden en begeleiden we op alle schooldagen meer dan 100 kinderen in ons eet- en activiteitenlokaal in Huaraz. Deze kinderen zijn uitgenodigd nadat tijdens huisbezoeken aan de leerlingen van de scholen en berggemeenschappen waarmee wij samenwerken bleek dat hun situatie zo schrijnend is dat hun welzijn in gevaar is.

Door de kinderen van deze arme gezinnen te voeden, hoeven zij niet te bedelen of op het land mee te werken en komen zij dagelijks naar school. Dit betekent ook dat de doelgroep van het eetlokaal ieder jaar verandert, omdat sommige gezinnen er mede dankzij onze hulp weer bovenop komen. Zij maken dan ruimte voor andere arme kinderen.

Door vooral straatarme kinderen en aanstaande moeders te helpen, zorgen wij voor empowerment. Zelfs als je maar één jongere in een arm land helpt en opleidt, en hij/zij wordt zelf vader/moeder, leraar, ondernemer of zorgeverlener dan help je potentieel honderden of duizenden andere mensen...