Armoede in Peru

Stichting Wees Kind is al sinds 2003 actief met ontwikkelingshulp aan Peru, met name in Huaraz.

We werken nauw samen met de lokale bevolking. Bevlogen kloosterzusters, moeders en leraressen in Lima en Huaraz zorgen dagelijks dat onze financiële impuls en gedoneerde materialen goed terecht komen bij degenen die het het hardst nodig hebben. Zij zorgen daarnaast dat de gegeven hulp inspeelt op de lokale behoefte en in lijn is met de lokale maatstaven. Het initatief komt uit Peru, wij faciliteren. Niet andersom.

In dit ontwikkelingsland, waar nog veel ongelijkheid heerst en er geen goed sociaal vangnet is, lopen (vrouwen en) kinderen die aan hun lot zijn overgelaten een grote kans om in extreme armoede te geraken en slachtofffer te worden, wat de reden is dat wij ons allereerst op die doelgroep richten. Door hen eerst financieel op weg te helpen met basiszorg en daarna te leren hoe ze zichzelf kunnen redden, kunnen zij op den duur een beter bestaan leiden zonder te hoeven bedelen.

Fondsenwerving

Om dagelijks hulp te kunnen bieden aan meer dan honderd arme kinderen in Peru is geld nodig. Veel geld. De nadruk ligt dan ook op het werven van fondsen. Om mensen te overtuigen dat hun hulp hard nodig is, moeten we allereerst aandacht vragen voor de schrijnende situatie van veel kinderen in Peru. Dit doen we via onze website, door te netwerken en door presentaties te geven aan bedrijven, kerken, clubs of andere instellingen die zich bereid hebben verklaard onze projecten te sponsoren. Op basisscholen kunnen kinderen over Peru leren dankzij ons interactieve lespakket. Vrijwilligers kunnen onze projecten in Peru bezoeken om kennis te maken met ons team en de kinderen en ook een handje te helpen. 

Ook in Peru zelf proberen we volop fondsen te werven, want het is uiteindelijk natuurlijk de bedoeling dat onze projecten zelfredzaam worden, of zelfs op kunnen worden geheven, en wij ons met een gerust hart terug kunnen trekken.

100% naar Peru

Wij doen al dit werk belangeloos, zonder eigen inkomsten en daar ligt ook onze kracht: we merken dat mensen liever geven aan een kleine organisatie waar niks aan de strijkstok blijft hangen en die via de website, Facebook, nieuwsbrieven en jaarverslagen heel goed inzichtelijk maakt waar alle geboden hulp terecht komt.

In lijn met onze doestelling gaat 100% van alle donaties direct naar de projecten in Peru. Gegarandeerd.